دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه تمدید ثبت نام وام دانشجویی

تاریخ انتشار: 1398/09/10 08:24 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع آندسته از دانشجویان روزانه و شهریه پرداز که تا کنون موفق به ثبت نام وام نشده اند و همچنین دانشجویان دکتری روزانه متقاضی وام ضروری می رساند تا تاریخ 98/09/30 مهلت دارند نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام و مدارک مربوطه را تا تا تاریخ فوق به امور دانشجویی تحویل نمایند . ضمنا دانشجویان پردیس شهیدعباسپور مدارک خود را به آقای ابراهیم زاده در پردیس عباسپور تحویل نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: وام
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 1,267
اخبار : اطلاعیه تمدید ثبت نام وام دانشجویی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی