دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب هفته: کتاب "حرکت درمانی و حرکت اصلاحی"

تاریخ انتشار: 1398/09/10 11:48 ق.ظ
 

چهارمین  جلسه از سلسله جلسات معرفی کتاب با  حضور دکتر قیطاسی، استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش با معرفی دو کتاب"حرکت اصلاحی و حرکت درمانی" مورخ شنبه، دوم آذر 1398 در کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار شد. در پایان جلسه، بعد از پرسش و پاسخ به دو نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه (خانمها: فاطمه پورنصیری مقطع کارشناسی ارشد گرایش امدادگری ورزش، کتاب "حرکت اصلاحی" و بهاره ایروانی منش مقطع کارشناسی، کتاب "حرکت درمانی") اهداء گردید.​

کتاب-ق-1.jpg 
ق2.jpg 
ق2.jpg 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب، حرکت درمانی، حرکت اصلاحی
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 224
اخبار : معرفی کتاب هفته: کتاب "حرکت درمانی و حرکت اصلاحی"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی