دانشگاه شهید بهشتی

کارگاه آمار کاربردی در مطالعات تصویربرداری عصبی و مهندسی پزشکی

تاریخ انتشار: 1398/09/11 03:30 ق.ظ

WhatsApp Image 2019-11-29 at 16.21.05.jpeg

برنامه دقیق کارگاه بصورت زیر می باشد:

Statistics Workshop program.pdfStatistics Workshop program.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارگاه ، کارگاه آمار ، آمار ، آمار کاربردی ، مهندسی پزشکی ، عصبی ، تصویربرداری عصبی
منبع خبر پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی
تعداد مشاهده: 1,404
اخبار : کارگاه آمار کاربردی در مطالعات تصویربرداری عصبی و مهندسی پزشکی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی