دانشگاه شهید بهشتی

اردوی سورتمه دربند دانشحویان دختر پردیس ولنجک و عباسپور

تاریخ انتشار: 1398/09/13 02:06 ب.ظ

اردوی سورتمه دربند دانشحویان دختر پردیس ولنجک و شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی با حضور ۱۲۲ نفر از دانشجویان دختر در روز پنج شنبه ۷ آذر ماه برگزار شد.

slide2.jpgSorosh-Icon
کلید واژه ها: اردوی سورتمه دربند دانشحویان دختر پردیس ولنجک و عباسپور
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 912
اخبار : اردوی سورتمه دربند دانشحویان دختر پردیس ولنجک و عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی