دانشگاه شهید بهشتی

گزارش بازدید و نشست رئیس دانشگاه و هیئت همراه از دانشکده

تاریخ انتشار: 1398/09/16 10:41 ق.ظ

  برنامه بازدید و نشست هیئت رئیسه دانشگاه شهید بهشتی، با حضور مسئولین دانشکده، سه شنبه 12 آذرماه  1398 از دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در ابتدا از ساختمان شماره 2  مرکز تندرستی و استعدادیابی ورزشی و آزمایشگاههای تخصصی گروههای آموزشی بازدید بعمل آمد و درخصوص کارکرد بخش های مختلف آزمایشگاه، به هیئت رئیسه توضیحاتی ارائه شد. در ادامه، بازدید از بخش های جدید و بازسازی شده دانشکده اعم از سالن جلسات، اتاق اساتید، حوزه ریاست و کتابخانه صورت گرفت و  با نشست در کتابخانه ادامه یافت.
این نشست به ریاست دکتر نصیری قیداری ریاست دانشگاه و با حضور دکتر رسولی مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی، دکتر حاج جباری معاون دانشجویی، دکتر شکری معاون پژوهشی و فناوری، دکتر افضلیان معاون آموزشی دانشگاه و مسئولین دانشکده تشکیل شد.
 در فرایند این نشست، دکتر نصیری قیداری با بیان اینکه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، پتانسیل های آزمایشگاهی و علمی قابل توجهی دارد به ضرورت فعالیت های علمی در حوزه ورزش، اشاره کرد و به جایگاه ارزشمند دانشکده در دانشگاه و در سطح کشور اشاره نمود و به اقدامات لازم در خصوص ارتباط دانشکده ها با جامعه تاکید کرد. وی با تاکید بر ضرورت فعالیت های علمی در حوزه ورزش، نسبت به ساخت و اختراع وسایل مورد نیاز توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی، ابراز خرسندی کرد.
 در ادامه دکتر فارسی ریاست دانشکده، ضمن تشکر از تلاش همکاران در وضعیت فعلی دانشکده، گزارشی از فعالیت ها و اقدامات آموزشی، پژوهشی فرهنگی، اجرایی و مقایسه شاخص های آماری با سایر دانشگاهها را بیان داشتند. وی با اشاره به پیشبرد فعالیت های دانشکده بر اساس برنامه های ارائه شده، تاکید کرد در هدف گذاری های آتی، تلاش داریم دانشکده را به سمت دستگاه های نسل چهارم پیش ببریم.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه، "دکتر نصیری قیداری، با قدردانی از تلاش‌های دکتر فارسی در ریاست دانشکده علوم ورزشی و تندرستی یادآور شد: دکتر فارسی در بخش‌های علمی و مدیریتی یکی از بهترین سرمایه‌های کشور در حوزه ورزش است و فعالیت‌های مؤثر ایشان اثرات مثبتی در ارتقاء جایگاه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی و توسعه فضای فیزیکی داشته است. شجاعت و ریسک‌پذیری در حوزه مدیریت امری لازم است که در مدیریت ایشان نمود دارد."
عکس-روابط-عمومی--بازدید.jpg
بازدید-3.jpg بازدید-5.jpg
بازدید-4.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بازدید، نشست، مسئولین،آزمایشگاه، کتابخانه
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 38
اخبار : گزارش بازدید و نشست رئیس دانشگاه و هیئت همراه از دانشکده
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی