دانشگاه شهید بهشتی

نشست تغییرات اقلیمی و صلح

تاریخ انتشار: 1398/09/17 07:57 ق.ظ

7e0275ac-7f35-4bcf-8f0b-ba2d05dbe2d4.JPG 
 کمیته صلح و محیط زیست انجمن علمی مطالعات ایران با همکاری مرکز صلح و محیط زیست و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی برگزار می نماید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تغییرات اقلیمی و صلح
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,747
اخبار : نشست تغییرات اقلیمی و صلح
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی