دانشگاه شهید بهشتی

گپ دوستانه با اساتید: این هفته "دکتر حسنلویی"

تاریخ انتشار: 1398/09/20 03:14 ب.ظ
 

جلسه "گپ دوستانه با اساتید" با حضور دکتر حسنلویی، استادیار گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش در کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در تاریخ 13 آذر 1398ساعت 12 تا 13 با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده برگزار شد. در ابتدای جلسه دکتر حسنلویی، شرح حال مختصری از زندگی تحصیلی و کاری خود پرداختند. ایشان در ادامه گفتگو، دانشجویان را به تلاش و کوشش مضاعف که بهترین راه پیشرفت علمی می باشد تشویق کرد. توصیه استادیار گروه علوم رفتاری و شناختی در ورزش، برای مقابله و ایستادگی در مقابل تحریمها و موانع خارجی، افزایش ساعات مطالعه بود. ایشان تاکید داشت با توجه به اینکه ساعت کار کتابخانه تا ساعت 8 شب افزایش یافته است برای مطالعه و تحقیق از این مکان استفاده کنند.​

جلسه کتاب دکتر حسنلویی1.jpg 
 جلسه کتاب دکتر حسنلویی2 .jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: گپ دوستانه، تلاش، کوشش مضاعف، مطالعه
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 181
اخبار : گپ دوستانه با اساتید: این هفته "دکتر حسنلویی"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی