دانشگاه شهید بهشتی

پنجاه و نهمین شماره نشریه آیینه خرد را ورق بزنید

تاریخ انتشار: 1398/09/20 09:55 ب.ظ

شماره پنجاه و نهم از نشریه آیینه خرد، خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد. آیینه خرد توسط اداره روابط عمومی و زیر نظر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می شود. برای دسترسی به تازه ترین شماره آیینه خرد، پیوند زیر را دنبال نمایید.

SBU_Weekly_No59.pdfSBU_Weekly_No59.pdf


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آیینه خرد
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 809
اخبار : پنجاه و نهمین شماره نشریه آیینه خرد را ورق بزنید
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی