دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه شماره 5 انتخابات شورای صنفی دانشجویی

تاریخ انتشار: 1398/09/25 09:34 ق.ظ

اطلاعیه شماره 5
انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

با توجه به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در روز سه شنبه مورخ 98/09/26 از ساعت 9 لغایت 17 و به جهت تسریع در روند برگزاری انتخابات، از کلیه رأی دهندگان درخواست می شود قبل از حضور در شعبات اخذ رأی نسبت به انتخاب کاندیداهای مورد نظر و یادداشت نمودن نام و نام خانوادگی، کد انتخاباتی و شماره دانشجویی آنان برای درج در برگه رأی گیری پیش بینی لازم بعمل آید.
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتخابات شورای صنفی دانشجویی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 146
اخبار : اطلاعیه شماره 5 انتخابات شورای صنفی دانشجویی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی