دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه های انتخابات شورای صنفی دانشجویی

تاریخ انتشار: 1398/09/25 12:05 ب.ظ

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند جهت آگاهی در خصوص برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان به اطلاعیه های زیر مراجعه فرمایید.


 
توجه:
پیرو اطلاعیه های قبلی و نظر به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 98/10/02 از ساعت 9 صبح لغایت 17 و تمدید زمان اخذ آرا تا ساعت 19، گزارش روند برگزاری انتخابات و نتیجه نهایی آن دراطلاعیه شماره 12 به اطلاع عموم دانشجویان میرسد.

 

درخواست ثبت نام در کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه شماره 1 شورای صنفی دانشجویان

اطلاعیه شماره 2 جدول زمانبندی برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشگاه

اطلاعیه شماره 3 برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان

اطلاعیه شماره 4 انتخابات شورای صنفی دانشجویی 

اطلاعیه شماره 5 انتخابات شورای صنفی دانشجویی 

اطلاعیه شماره 6 انتخابات شورای صنفی دانشجویی

اطلاعیه شماره 7 انتخابات شورای صنفی دانشجویی

اطلاعیه شماره 8 انتخابات شورای صنفی دانشجویی

اطلاعیه شماره 9 انتخابات شورای صنفی دانشجویی

اطلاعیه شماره 10 انتخابات شورای صنفی دانشجویی

اطلاعیه شماره 11 انتخابات شورای صنفی دانشجویی

اطلاعیه شماره 12 انتخابات شورای صنفی دانشجویی

​​


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتخابات شورای صنفی دانشجویی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 2,336
اخبار : اطلاعیه های انتخابات شورای صنفی دانشجویی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی