دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب دکتر یزدی زاده به عنوان عضو کمیسیون دائمی پارک علم و فنآوری

تاریخ انتشار: 1398/09/27 10:49 ق.ظ

دکتر علیرضا یزدی زاده طی حکمی به عنوان عضو کمیسیون دائمی پارک علم و فنآوری دانشگاه شهید بهشتی از  طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پارک علم و فناوری،دانشکده مهندسی برق
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 346
اخبار : انتصاب دکتر یزدی زاده به عنوان عضو کمیسیون دائمی پارک علم و فنآوری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی