دانشگاه شهید بهشتی

ارتقا دکتر فرهاد حق جو به مرتبه دانشیاری

تاریخ انتشار: 1398/09/27 11:05 ق.ظ

ارتقا دکتر فرهاد حق جو، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق به مرتبه دانشیاری را به ایشان تبریک عرض مینماییم.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتر حق جو،دانشکده مهندسی برق
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 1,618
اخبار : ارتقا دکتر فرهاد حق جو به مرتبه دانشیاری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی