دانشگاه شهید بهشتی

سمینار نقد و بررسی کتاب "جهان مسطح است " توسط انجمن علمی جغرافیا

تاریخ انتشار: 1398/10/01 09:39 ق.ظ
سمینار نقد و بررسی کتاب "جهان مسطح است " اثر توماس ال فریدمن توسط انجمن علمی جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی با حضور سه تن از اساتید محترم گروه جغرافیای انسانی دانشکده علوم زمین و ارائه دهنده این سمینار ، شیدا حیدری دانشجوی کارشناسی رشته جغرافیا دانشگاه شهید بهشتی به همراه تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم زمین در روز یکشنبه 24 آذر ماه ساعت 13 الی 15 در سالن شهید صاحب جمعیان دانشکده علوم زمین برگزار شد .
AnjomanGeoScef1.jpg

در این سمینار ، دکتر مرتضی قورچی، سرپرست گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشکده علوم زمین مباحثی را در خصوص رشد فکری دانشجویان در دوران کارشناسی مطرح کرد و به تغییر و تحولات جهان در اثر پیشرفت تکنولوژی و توسعه سیستم های IT  در مناطق مختلف جغرافیایی جهان اشاره نمود.
در بخش ارائه، شیدا حیدری مباحثی را در خصوص نقد و بررسی کتاب جهان مسطح است مطرح کرد. همچنین دکتر محمد تقی رضویان، به بیان تجربیات خود در حین دوران تحصیل و خاطرات آشنایی با توماس ال فریدمن و اندیشه فکری او  و تغییراتی که به مرور زمان در اثر پیشرفت سطح تکنولوژی و اینترنت در کشورهای مختلف در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد شده است پرداخت.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نقد و بررسی کتاب "جهان مسطح است "
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 1,615
اخبار : سمینار نقد و بررسی کتاب "جهان مسطح است " توسط انجمن علمی جغرافیا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی