دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه شماره 11 انتخابات شورای صنفی دانشجویی

تاریخ انتشار: 1398/10/02 05:23 ب.ظ
 
 پیرو درخواست دانشجویان و موافقت معاون دانشجویی دانشگاه مطابق تبصره ماده 16 شیوه نامه  اجرایی انتخابات، زمان برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشگاه بمدت یک ساعت از ساعت 17 لغایت 18 تمدید می گردد.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتخابات شورای صنفی دانشجویی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 125
اخبار : اطلاعیه شماره 11 انتخابات شورای صنفی دانشجویی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی