دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تبریز 1400-1399

تاریخ انتشار: 1398/10/07 08:33 ق.ظ
دانشگاه تبریز فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون سال تحصیلی 1400-1399 خود را منتشر کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمایید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تبریز، سال تحصیلی 1400-1399
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 503
اخبار : فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه تبریز 1400-1399
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی