دانشگاه شهید بهشتی

تقدیر و تشکر از دکتر حمید جوادی

تاریخ انتشار: 1398/10/08 10:22 ق.ظ

بخشی از پیام ریاست دانشگاه:

بدین­وسیله از اقدام‌ها و تلاش­های ارزندة جناب‌عالی به عنوان استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکدۀ مهندسی برق تشکر و تقدیر می‌شود. امیدوارم در ظلّ توجهات خداوند سبحان در استمرار فعالیت­های علمی در دانشگاه موفق و مؤید باشید. توفیق روز‌افزون شما را از ایزد منّان مسئلت می‌نمایم.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشکده مهندسی برق
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 1,426
اخبار : تقدیر و تشکر از دکتر حمید جوادی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی