دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب استاد مشاورانجمن علمی دانشجویی رباتیک

تاریخ انتشار: 1398/10/08 10:33 ق.ظ

دکتر محمد حسین معیری طی حکمی به عنوان استاد مشاورانجمن علمی دانشجویی رباتیک منصوب شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشکده مهندسی برق
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 1,280
اخبار : انتصاب استاد مشاورانجمن علمی دانشجویی رباتیک
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی