دانشگاه شهید بهشتی

نشست مشترک مردم محله اوین با بخش گوهرشناسی دانشکده علوم زمین برگزار شد

تاریخ انتشار: 1398/10/08 10:35 ق.ظ

 

در روز چهارشنبه چهار دیماه 1398 دیدار تعدادی از اهالی سرای محله اوین از مرکز گوهر شناسی و موسسه توسعه گوهرشناسی ایران جهت آشنایی با بخش های شناسایی گوهر، کارگاه تراش و کارگاه ساخت طلا به عمل آمد که در این نشست دکتر طبرسا مدیریت محترم بخش اداری و بودجه دانشگاه نیز به همراه مسئول مرکز دکتر فریبرز مسعودی حضور داشتند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست مشترک مردم محله اوین با بخش گوهرشناسی
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 2,019
اخبار : نشست مشترک مردم محله اوین با بخش گوهرشناسی دانشکده علوم زمین برگزار شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی