دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی هوافضا

تاریخ انتشار: 1398/10/08 04:42 ب.ظ

​دکتر اصغر واعظی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر نوابی را از تاریخ 1398/10/7 به عنوان استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی هوافضا منصوب کرد. در بخشی از متن این حکم آمده است:

نظر به مراتب شایستگی و تعهد جنابعالی و براساس هماهنگی با رئیس محترم دانشکده، به موجب این حکم به مدت 1 سال به عنوان "استاد مشاور" انجمن علمی دانشجویی هوافضا منصوب می شوید. انتظار می رود با هماهنگی رئیس محترم دانشکده و دیگر همکاران محترم، در جهت پیشبرد اهداف و تحقق توسعه علمی کشور به انجام امور مندرج در شرح وظایف اساتید مشاور مبادرت فرمایید.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی هوافضا، دکتر نوابی
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 137
اخبار : انتصاب استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی هوافضا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی