دانشگاه شهید بهشتی

گپ دوستانه با اساتید: این هفته "دکتر فشی"

تاریخ انتشار: 1398/10/09 08:46 ق.ظ
 

جلسه "گپ دوستانه با اساتید" با حضور دکتر فشی، استادیار علوم زیستی در ورزش و تندرستی در کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی در تاریخ 27 آذر 1398ساعت 12 تا 13با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده برگزار شد.
1051g-f2.jpg 
به گزارش روابط عمومی دانشکده، دکتر فشی بعد از بیان شرح حال مختصری از زندگی تحصیلی و کاری خود، در خصوص اهمیت کسب علم به دانشجویان گفت: یادگیری علوم کاربردی در ورزش و به کارگیری آن برای تولید ثروت، مساله مهمی است که باید مورد توجه  قرار گیرد.
1051g-513.jpg 
 1051g-f1.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: گپ دوستانه، یادگیری علوم کاربردی، تولید ثروت
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 87
اخبار : گپ دوستانه با اساتید: این هفته "دکتر فشی"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی