دانشگاه شهید بهشتی

محل برگزاری امتحانات نيمسال اول 99-98 مرکز آموزش الکترونیکی

تاریخ انتشار: 1398/10/09 12:44 ب.ظ

بدين وسيله محل برگزاری امتحانات پايان نيمسال اول 99-98 مرکز آموزش الکترونیکی به اطلاع شما عزيزان مي رسد:

 
نام رشته محل امتحان
کلیه رشته های مدیریت و حسابداری
به استثناء مدیریت کسب و کار- استراتژی
دانشکده مدیریت
رشته مدیریت کسب و کار- استراتژی
ساختمان شهدا (رو به روي دانشکده ادبيات) - طبقه 5​
کلیه رشته های علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
کلیه رشته های اقتصاد و علوم سیاسی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
رشته علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی
مهندسی سوانح طبیعی-زلزله-انرژی تجدید پذیر ساختمان شهدا (رو به روي دانشکده ادبيات) - طبقه 5​
رشته مدیریت بازاریابی در ورزش دانشکده تربیت بدنی
کلیه گرایش های مهندسی برق دانشکده مهندسی برق
کلیه گرایش های مهندسی کامپیوتر دانشکده کامپیوتر
  
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: محل برگزاری امتحانات نيمسال اول 99-98 مرکز آموزش الکترونیکی
منبع خبر دوره های الکترونیکی
تعداد مشاهده: 487
اخبار : محل برگزاری امتحانات نيمسال اول 99-98 مرکز آموزش الکترونیکی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی