دانشگاه شهید بهشتی

نشست علمی چالش های طراحی و ساخت ماهواره های ایران

تاریخ انتشار: 1398/10/09 04:15 ب.ظ

​انجمن علمی هوافضای دانشگاه شهید بهشتی با همکاری سازمان فضایی نشستی با عنوان "مروری بر چالش های طراحی و ساخت ماهواره های ایران" را در روز سه شنبه مورخه 1398/10/10 راس ساعت 11:00 در محل دانشکده مهندسی فناوری های نوین برگزار می کند. بدین وسیله از علاقه مندان به حضور در این نشست دعوت به عمل می آید.

Mahvareh2.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست علمی، ماهواره های ایران، دانشکده فناوری های نوین، گروه مهندسی هوافضا
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 95
اخبار : نشست علمی چالش های طراحی و ساخت ماهواره های ایران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی