دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی علمی با موضوع خنک کاری پره های توربین گاز

تاریخ انتشار: 1398/10/09 05:11 ب.ظ

سخنرانی علمی با موضوع «بررسی تجربی و عددیfilm cooling  بر پره­های توربین کم­فشار در جریان غیرپایا و پایا»، در تاریخ شنبه 30 آذر ماه، توسط آقای دکتر علی نیک پرتو، دانش­آموخته دکترای دانشگاه TEXAS A&M آمریکا در دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

در این سخنرانی علمی که با همکاری گروه تبدیل انرژی و معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی برگزار گردید، اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان مقاطع مختلف حضور داشتند. چکیده سخنرانی جهت بهره برداری در ادامه آمده است.

چکیده: در مطالعه پیش رو انتقال حرارت و کارایی خنک کاری به روش فیلم (film-cooling effectiveness) بر روی یک پره توربین فشار پایین در حالت جریان پایا و غیرپایا بررسی شده است. به منظور مطالعه تجربی یک آبشارپره(Cascade) در آزمایشگاه توربوماشین دانشگاه Texas A&M طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. در این ستاپ آزمایشگاهی جریان غیر پایا از طریق حرکت خطی استوانه­ های نازک متصل به یک تسمه برقرار می ­شود. برای اندازه گیری کارایی خنک­کاری، یک پره خاص طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است که دارای ۶۱۷ منفذ بر روی ۱۳ ردیف می ­باشد. برای مطالعه تجربی ازPSP (pressure sensitive paint) استفاده شده­ است و نور سبز به منظور تحریک این نوع رنگ خاص به کار گرفته شده ­است. ضریب جریان(flow coefficient) در این مطالعه برابر با 0.8 است و wakeها دارای فرکانس کاهیده (reduced frequency) معادل با 3.18 هستند. اندازه­ گیری­ ها در عدد رینولدز ۱۵۰,۰۰۰ و blowing ratio متوسط ۱ انجام گرفته است. در اندازه­ گیری ثابت انتقال حرارت، از کریستال مایع استفاده شده است. به منظور محاسبات عددی از یک حلگر برمبنای RANS  استفاده شده­است. تکنیک sliding mesh نیز به منظور تولید wake به کارگرفته شده ­است. مطالعات عددی و تجربی به منظور تعیین و بررسی اثر حباب جریان جدایش (separation bubble) و گرادیان شدید فشار بر روی سطح مکش پره انجام گرفته است. قیاس نتایج تجربی و عددی نقاط ضعف حلگرهای RANS را به خوبی نمایان می­کند.


WhatsApp Image 2019-12-23 at 09.18.42.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سخنرانی، مکانیک
منبع خبر دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,001
اخبار : سخنرانی علمی با موضوع خنک کاری پره های توربین گاز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی