دانشگاه شهید بهشتی

تبریک برگزیده شدن آقای دکتر قنادپور به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه

تاریخ انتشار: 1398/10/11 09:39 ق.ظ

​استاد ارجمند جناب آقای دکتر قناد‍پور
کشور ما وامدار همه استادان و پژوهشگرانی است که به حق چراغ هدایت دانائی و پرسشگری علمی را فروزان نگاه داشته اند تا جوانان مستعد و ترقی خواه این مرز و بوم را تربیت نموده و فردایی روشن را متجلی سازند.
اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده مهندسی فناوری های نوین برگزیده شدن حضرتعالی به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه را با مسرت تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون حضرتعالی و همگی اعضای محترم دانشکده را از درگاه ایزد منان خواستار می باشند.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دکتر قنادپور، پژوهشگر شاخص دانشگاه
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 261
اخبار : تبریک برگزیده شدن آقای دکتر قنادپور به عنوان پژوهشگر شاخص دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی