دانشگاه شهید بهشتی

تبریک برگزیده شدن خانم آشتیانی به عنوان کارشناس پژوهشی برگزیده دانشگاه

تاریخ انتشار: 1398/10/11 09:42 ق.ظ

​همکار گرانقدر سرکارخانم حواصلی آشتیانی
بر همگان روشن است که بخش عظیمی از موفقیتهای دانشگاه در عرصه های مختلف بویژه دانش و فناوری مرهون تلاشهای خالصانه و متعهدانه کارکنان عزیز و گرانقدر است. انتخاب سرکارعالی به عنوان کارشناس پژوهشی برگزیده دانشگاه موجب مباهات و مسرت اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشکده مهندسی فناوری های نوین گردید. ضمن تقدیم تبریک و تهنیت، توفیق و تداوم روزافزون موفقیت های سرکارعالی از درگاه ایزدمنان مسئلت می گردد.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خانم آشتیانی، کارشناس پژوهشی برگزیده دانشگاه
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 110
اخبار : تبریک برگزیده شدن خانم آشتیانی به عنوان کارشناس پژوهشی برگزیده دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی