دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات

تاریخ انتشار: 1398/10/14 08:21 ق.ظ

یدینوسیله به اطلاع دانشجویان دوره مجازی می رساند جهت آگاهی در خصوص اسکان موقت به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایند.

اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مجازی
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 917
اخبار : اطلاعیه اسکان موقت دانشجویان دوره مجازی در ایام امتحانات
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی