دانشگاه شهید بهشتی

فهرست کتابهای فارسی و لاتین خریداری شده در نمایشگاه کتاب 1398

تاریخ انتشار: 1398/10/23 09:14 ق.ظ

کتب فارسی و لاتین خریداری شده در نمایشگاه 1398 در 2 فایل پیوست است.

کتب فارسی

کتب لاتین

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کتب فارسی و لاتین
منبع خبر دانشکده مدیریت و حسابداری
تعداد مشاهده: 252
اخبار : فهرست کتابهای فارسی و لاتین خریداری شده در نمایشگاه کتاب 1398
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی