دانشگاه شهید بهشتی

پیشکش به روح پاک "سردار شهید قاسم سلیمانی"

تاریخ انتشار: 1398/10/24 09:52 ق.ظ

پیشکش به ساحت "سردار شهید قاسم سلیمانی"

امور شاهد و ایثارگر تقدیم می کند:
دل نوشته.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سردار شهید قاسم سلیمانی
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی- مدیریت امورشاهد و ایثارگر
تعداد مشاهده: 783
اخبار : پیشکش به روح پاک "سردار شهید قاسم سلیمانی"
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی