دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب دکتر خردمندی به عنوان استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی IEEE

تاریخ انتشار: 1398/10/24 10:39 ق.ظ

دکتر مرتضی خردمندی از طرف معاونت​ فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به عنوان استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی IEEE  به مدت یک سال منصوب شد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: IEEE،مرتضی خردمندی،دانشکده مهندسی برق
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 1,425
اخبار : انتصاب دکتر خردمندی به عنوان استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی IEEE
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی