دانشگاه شهید بهشتی

زمان مصاحبه داوطلبان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان

تاریخ انتشار: 1398/10/24 02:12 ب.ظ
 

زمان مصاحبه داوطلبان کارشناسی ارشد بدون آزمون

سهمیه استعدادهای درخشان در رشته اقتصاد،

 روز شنبه مورخ 1398/11/5 ساعت 10:00 می­باشد.

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مصاحبه- ارشد- بدون آزمون- استعداد درخشان- اقتصاد
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 1,377
اخبار : زمان مصاحبه داوطلبان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهمیه استعدادهای درخشان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی