دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ تحویل قراردادهای آموزشیاری و علمی- اجرایی مشمولین جوایز بنیاد

تاریخ انتشار: 1398/11/02 03:42 ب.ظ

به اطلاع مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان (مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) در سال تحصیلی 99-98 می‌رساند:

زمان تحویل قراردادهای آموزش‌یاری و علمی- اجرایی (نیمسال اول سال تحصیلی جاری) به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان از 98/11/19 لغایت 98/11/26 ساعت 13 الی 15می‌باشد. به قراردادهایی که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد آموزشیاری و علمی - اجرایی از تاریخ 98/07/01 تا 98/11/15 می‌باشد.

پس از تکمیل قراردادها به صورت تایپ شده(سه نسخه) و امضا توسط دانشجو، استاد راهنما و معاون آموزشی/پژوهشی دانشکده، قرارداد را به اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان تحویل نمائید.

قسمت تأیید عملکرد(انتهای فرم) نیز تکمیل و توسط استاد راهنما/مدیر گروه امضا شود.
نیازی به درج شماره و مورخ(انتهای فرم) توسط دانشجو نیست. این شماره و تاریخ پس از امضا معاونت محترم دانشگاه توسط اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان درج خواهد شد.

AmoozeshYari 98.docxAmoozeshYari 98.docx
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بنیاد ملی نخبگان، قرارداد آموزشیاری، قرارداد علمی -اجرایی
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 1,719
اخبار : تاریخ تحویل قراردادهای آموزشیاری و علمی- اجرایی مشمولین جوایز بنیاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی