دانشگاه شهید بهشتی

بازدید از پرتاب ماهواره ظفر

تاریخ انتشار: 1398/11/06 05:59 ب.ظ

انجمن علمی هوافضای دانشگاه شهید بهشتی بنا دارد با همکاری سازمان فضایی برنامه بازدید دانشجویی از پرتاب ماهواره ظفر را برگزار کند. علاقه مندان به شرکت در این بازدید با شماره تلفن درج شده در پوستر برنامه تماس حاصل فرمایند.

zafar2.jpeg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دانشکده مهندسی فناوری های نوین، انجمن هوافضای شهید بهشتی، پرتاب ماهواره ظفر
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 101
اخبار : بازدید از پرتاب ماهواره ظفر
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی