دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ انتشار: 1398/11/12 08:01 ق.ظ

​اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر شد. برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمائید.

پذیرش بدون آزمون دانشگاه شهید چمران اهواز

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کارشناسی ارشد بدون آزمون، دانشگاه شهید چمران
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 55
اخبار : اطلاعیه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی