دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

تاریخ انتشار: 1398/11/13 11:28 ق.ظ

​فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز برای سال تحصیلی 1400-99 منتشر شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز برای سال تحصیلی 1400-99

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: فراخوان کارشناسی ارشد بدون آزمون، دانشگاه شیراز
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 180
اخبار : فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی