دانشگاه شهید بهشتی

کار دانشجویی دانشجویان دکتری در اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان

تاریخ انتشار: 1398/11/13 01:58 ب.ظ

​اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان در نظر دارد جهت انجام امور اداری مرتبط با این حوزه، از همکاری تعدادی از دانشجویان دکتری در قالب دانشگاهیار(UA) استفاده نماید.
حضور دانشگاهیار حداقل سه روز در هفته ( به انتخاب دانشجو) از ساعت 8.30 تا 12 ضروری است.
لازم است متقاضیان رزومه خود را تا تاریخ 98/11/20به آدرس الکترونیک این اداره به نشانی elite@mail.sbu.ac.ir  ارسال نمایند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کار دانشجویی، اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان، دانشگاهیار
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 227
اخبار : کار دانشجویی دانشجویان دکتری در اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی