دانشگاه شهید بهشتی

اضافه شدن صندلی مطالعه به فضای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تاریخ انتشار: 1398/11/13 02:11 ب.ظ

جهت استفاده کاربران بیشتر از فضای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی تعداد 45 صندلی مطالعه به این مجموعه اضافه گردید.

صندلی.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: صندلی
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 67
اخبار : اضافه شدن صندلی مطالعه به فضای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی