دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه تمدید سکونت درخوابگاه برای نیمسال دوم 99-98

تاریخ انتشار: 1398/11/14 09:40 ق.ظ

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند جهت آگاهی در خصوص تمدید سکونت در خوابگاه به فایل پیوست زیر مراجعه فرمایند.


اطلاعیه تمدید سکونت در خوابگاه در نیمسال دوم 99-98

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: خوابگاه
منبع خبر معاونت دانشجویی- مدیریت خدمات دانشجویی
تعداد مشاهده: 979
اخبار : اطلاعیه تمدید سکونت درخوابگاه برای نیمسال دوم 99-98
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی