دانشگاه شهید بهشتی

نشست مشترک رییس مرکز گوهرشناسی دانشکده زمین با اساتید دانشگاه لیون

تاریخ انتشار: 1398/11/14 10:17 ق.ظ

رییس مرکز گوهرشناسی دانشکده علوم زمین دکتر فریبرز مسعودی با حضور در دانشگاه لیون فرانسه در نشست مشترک با اساتید آن دانشگاه راه های همکاری و انجام تحقیقات مشترک کاربردی در زمینه گوهر شناسی را بررسی و نسبت به استفاده متقابل از امکانات آزمایشگاهی توافق نمود.


DrmasoudiLionUni.jpeg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست رییس مرکز گوهرشناسی با اساتید دانشگاه لیون فرانسه
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 937
اخبار : نشست مشترک رییس مرکز گوهرشناسی دانشکده زمین با اساتید دانشگاه لیون
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی