دانشگاه شهید بهشتی

آیینه خرد به شماره 60 رسید

تاریخ انتشار: 1398/11/21 05:32 ق.ظ

شصتمین شماره از نشریه آیینه خرد، خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد. ​آیینه خرد توسط اداره روابط عمومی و زیر نظر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی منتشر می شود. برای دسترسی به تازه ترین شماره آیینه خرد، پیوند زیر را دنبال نمایید.​

SBU_NEWSLETTER_NO60.pdfSBU_NEWSLETTER_NO60.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آیینه خرد
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 225
اخبار : آیینه خرد به شماره 60 رسید
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی