دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری آیین نکوداشت دکتر محمدتقی رضویان درخانه اندیشمندان علوم انسانی

تاریخ انتشار: 1398/11/21 12:51 ب.ظ

آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر محمدتقی رضویان با همکاری دانشکده علوم زمین و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی در محل خانه اندیشمندان واقع در خیابان نجات اللهی نبش خیابان ورشو  برگزار خواهد شد.

لازم به یادآوری است که این مراسم در روز سه شنبه 6 اسفند 1398 در محل ساختمان خانه اندیشمندان برقرار خواهد بود.


نکوداشت دکتر رضویان.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آیین نکوداشت استاد فرزانه دکتر محمدتقی رضویان
منبع خبر دانشکده علوم زمین
تعداد مشاهده: 750
اخبار : برگزاری آیین نکوداشت دکتر محمدتقی رضویان درخانه اندیشمندان علوم انسانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی