دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب اعضای شورای استعدادهای درخشان

تاریخ انتشار: 1398/11/27 10:48 ق.ظ

دکتر سعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با صدور احکام جداگانه‌ای اعضای شورای استعدادهای درخشان دانشگاه را در تاریخ 26 بهمن 1398منصوب نمود.

اعضای شورای هدایت استعدادهای درخشان

دکتر ابراهیم بیگ‌زاده

دکتر جمیله توکلی‌نیا

دکتر محمدرضا حافظی

دکتر محمدصادق موحد

دکتر امیرحسین فقهی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتصاب اعضای شورای استعداد درخشان
منبع خبر معاونت آموزشی- اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
تعداد مشاهده: 392
اخبار : انتصاب اعضای شورای استعدادهای درخشان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی