دانشگاه شهید بهشتی

ثبت نام کارگاه اجرا و تفسیر مجموعه مقیاس های هوشی استنفورد - بینه

تاریخ انتشار: 1398/11/28 11:49 ق.ظ

کارگاه اجرا و تفسیر مجموعه مقیاس های هوشی استنفورد - بینه.jpg

لازم به ذکر است که این کارگاه ها براساس اعلام اساتید حیطه علوم شناختی و با همکاری انجمن های علمی برگزار می گردد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشکده علوم شناختی و مغز
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 101
اخبار : ثبت نام کارگاه اجرا و تفسیر مجموعه مقیاس های هوشی استنفورد - بینه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی