دانشگاه شهید بهشتی

گزارش نشست آن لاین قاچاق زنان و دختران: حقوق بشر و حقوق بین الملل

تاریخ انتشار: 1398/11/30 10:35 ق.ظ
 
 ​کارگروه حقوق زنان کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات زنان در قالب گروه نشست های آن لاین کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی و انجمن ایرانی مطالعات زنان پیرامون موضوع «قاچاق زنان و دختران، نقض حقوق بشر و راهکارهای مقابله با آن در نظام حقوق بین الملل»، با ارائه دکتر لیلا ناصری، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی و Governmental Expert of UNCAC و دکتر اصلی عباسی، مدیر کارگروه حقوق زنان در کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر حقوق بشر در تاریخ 10 بهمن 1398 برگزار شد.

در ابتدی این نشست، دکتر عباسی، ضمن ترسیم تصویر دهشت بار قاچاق زنان و دختران به عنوان شکلی از برده داری مدرن، آمار بین المللی قاچاق زنان و دختران را ارائه کرده و بیان داشت: «قاچاق انسان جرمی است که عمدتاً بر زنان تاثیر دارد، طبق آمارهای بین المللی، 46 درصد قربانیان قاچاق انسان در سال 2018 زنان بوده اند. قاچاق انسان علاوه بر زنان و دختران، مردان و پسران را نیز قربانی می‌کند، اما نقض حقوق بشری زنان و دختران به مراتب گسترده تر بوده و طبق شواهد موجود، هم تعداد زنان و دختران قربانی قاچاق انسان و هم دوره قربانی ماندن زنان و دختران در چنگال قاچاقچیان انسان بیشتر از تعداد و دوره قربانی ماندن و اسارت مردان و پسران است.»

دکتر لیلا ناصری، به عنوان سخنران کلیدی این نشست، در ابتدای سخنان خود، توجه مستمعان را به بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد در سال 2019 پیرامون قاچاق زنان و دختران جلب نمود: «طی بیانیه مذکور دبیرکل اعلام کردند که قاچاق انسان از جمله جرایم فجیع و هولناکی است  که تقریبا 72 درصد از قربانیان ان زنان و دختران هستند که بیشتر قربانیان عمدتا برای بهره‌كشی جنسی، کار اجباری و بهره‌گیری به عنوان کودک-سرباز قاچاق می شوند. دبیرکل سازمان ملل متحد بر این نکته تاکید نمودند که قاچاقچیان و تروریست ها در کمین افراد آسیب پذیر هستند از جمله فقرا، افراد دچار جنگ و تبعیض... در ادامه، دبیر کل اعلام نمودند که عواملی مانند جنگ، فقر، جابجایی و تغییرات اقلیمی بر روند نگران کننده قاچاق انسان تاثیر دارند...».

 دکتر ناصری بعد از بیان تفاصیلی درباره تاثیرات قاچاق انسان بر زنان و دختران به عنوان یکی از پدیده‌های در حال رشد و از اشکال برده داری مدرن، تعریف جامعی از قاچاق انسان طبق تعریف ارائه شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه کرد.
دکتر لیلا ناصری اسناد بین‌المللی و منطقه ای مرتبط با قاچاق انسان را تشریح نموده و در ادامه، از منظر کیفری به تاریخچه جرم قاچاق انسان پرداخت و راهکارهای بین‌المللی برای مقابله با این جرم و مجازات مرتکبان آن را به تفصیل بررسی کرد.
ایشان در پایان سخنان خود، پیشنهاداتی جهت توانبخشی به قربانیان قاچاق انسان از جمله ارائه مشاوره، بازپروری و توانمندسازی آنان ارائه نمود.
  در پایان نشست آن لاین مذکور، به پرسش های حضار پاسخ داده شد.Sorosh-Icon
کلید واژه ها: قاچاق زنان و دختران، نقض حقوق بشر، نشست آن لاین
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 363
اخبار : گزارش نشست آن لاین قاچاق زنان و دختران: حقوق بشر و حقوق بین الملل
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی