دانشگاه شهید بهشتی

​تشکیل کمیته اجرایی ستاد هماهنگی اقدامات پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا

تاریخ انتشار: 1398/12/03 09:25 ق.ظ
 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، کمیته اجرایی ستاد هماهنگی اقدامات پیشگیرانه در خصوص شیوع ویروس کرونا به ریاست دکتر صمد حاج جباری معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شد. این کمیته مسئولیت انجام اقدامات مربوط به شیوع ویروس کرونا را بر اساس تصمیمات مقامات کشوری و ستاد هماهنگی اقدامات پیشگیرانه دانشگاه بر عهده دارد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ویروس کرونا
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 688
اخبار : ​تشکیل کمیته اجرایی ستاد هماهنگی اقدامات پیشگیرانه در خصوص ویروس کرونا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی