دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه های دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برگزاری کلاس ها

تاریخ انتشار: 1398/12/08 01:07 ب.ظ

با توجه به شرایط حاضر و پیرو مصوبه هیات رئیسه دانشگاه مورخ 1398/12/6، اقدامات اجرایی زیر براي ادامه ارائه دروس نظري به صورت غیرحضوري برنامه ریزي شده است.

لطفا جهت کسب اطلاعات به اطلاعیه های ذیل مراجعه نمایید.

اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی در موردچگونگی فعالیتهای دانشگاه

​اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برگزاری کلاسها
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: اقدامات برای ارائه دروس نظري به صورت غیرحضوري
منبع خبر مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد مشاهده: 13,819
اخبار : اطلاعیه های دانشگاه شهید بهشتی در خصوص برگزاری کلاس ها
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی