دانشگاه شهید بهشتی

پیام ویدئویی دکتر روشن در خصوص پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا

تاریخ انتشار: 1398/12/22 05:35 ب.ظ

دکتر محمد روشن، رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در خصوص پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا توصیه هایی را ارائه نمود که در فیلم زیر قابل مشاهده است.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کرونا
منبع خبر پژوهشکده خانواده
تعداد مشاهده: 1,988
اخبار : پیام ویدئویی دکتر روشن در خصوص پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی