دانشگاه شهید بهشتی

کتابچه مرکز مشاوره دانشگاه در مورد ویروس کرونا و سازگاری با قرنطینه

تاریخ انتشار: 1398/12/23 07:37 ب.ظ
 

​مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی، کتابچه ای را در خصوص ویروس کرونا، راه های مقابله، پیامدهای روان شناختی و سازگاری با قرنطینه آماده کرده است:

ویروس کرونا، راه های مقابله، پیامدهای روان شناختی و سازگاری با قرنطینه مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی.pdfویروس کرونا، راه های مقابله، پیامدهای روان شناختی و سازگاری با قرنطینه مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کتابچه مرکز مشاوره دانشگاه در مورد ویروس کرونا و سازگاری با قرنطینه
منبع خبر معاونت فرهنگی، اجتماعی - مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
تعداد مشاهده: 214
اخبار : کتابچه مرکز مشاوره دانشگاه در مورد ویروس کرونا و سازگاری با قرنطینه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی