دانشگاه شهید بهشتی

معرفی پویش فراز و فرود زندگی درروزهای کرونایی

تاریخ انتشار: 1398/12/28 08:48 ب.ظ
 

هنگام وقوع یک بحران اجتماعی در جامعه، وظیفه دانشگاهیان ایجاب می کند در حد توان نسبت به کاهش تنشها، التهابها و اضطرابهای ناشی از بحران در بخشهای مختلف جامعه اقدام کنند. این امر در خصوص قضیه شیوع ویروس کرونا نیز مستنثی نیست و چه بسا وظایف دانشمندان حوزه علوم اجتماعی و رفتاری را نیز سنگین تر می سازد. بر این اساس، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تصمیم گرفت نسبت به تهیه و تولید محتوای کاربردی در راستای آگاه سازی و تلاش در جهت کاهش تنش در جامعه برای مقابله با ویروس کرونا اقدام نمود. این محتوا به صورت فیلم های کوتاه، توسط همکاران زبده با نظارت دقیق اساتید دانشکده گرفته شده است.

برای دسترسی به محتواهای تولید شده توسط گروه های روانشناسی، علوم تربیتی و علم اطلاعات و دانش شناسی در پویش فراز و فرود زندگی در روزهای کرونایی اینجا را کلیک کنید. 

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کرونا
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 715
اخبار : معرفی پویش فراز و فرود زندگی درروزهای کرونایی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی