دانشگاه شهید بهشتی

انتشار مقاله دانش‌آموخته رشته فناوری اطلاعات در آموزش عالی در مجله Q1

تاریخ انتشار: 1398/12/29 12:44 ب.ظ
 

مقاله ای با عنوان Designing and validating educational standards for E-teaching in virtual learning environments که با هدف ارتقاء کیفیت تدریس در محیط های یادگیری فناورانه با استفاده مناسب و هوشمندانه از فناوری های آموزش در مراحل مختلف تدریس توسط دکتر نوری براری دانش‌آموخته دکتری رشته فناوری اطلاعات در آموزش عالی از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی و با راهنمایی و مشاوره سه عضو هیئت علمی این دانشکده، دکتر مرتضی رضایی زاده، دکتر اباصلت خراسانی و دکتر فرنوش اعلامی، به نگارش در آمده بود، در شماره جاری مجله Interactive Learning Environments کشور انگلستان منتشر شده است. این مجله از نظر سطح بندی موسسه Scimago در سطح مجلات Q1 قرار دارد و در منابع اطلاعاتی معتبر مانند Social Sciences Citation Index و Scopus نمایه شده است.

لینک دسترسی به مقاله مذکور در ادامه درج شده است:

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10494820.2020.1739078?needAccess=true​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتشار - مقاله - رشته فناوری اطلاعات - آموزش عالی - مجله Q1
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 859
اخبار : انتشار مقاله دانش‌آموخته رشته فناوری اطلاعات در آموزش عالی در مجله Q1
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی