دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری جلسه شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به صورت مجازی

تاریخ انتشار: 1399/01/24 09:34 ق.ظ

نخستین جلسه شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در سال 1399، شنبه 23 فروردین به صورت مجازی و با حضور اعضای شورا به ریاست دکتر مظاهری رییس دانشکده برگزار گردید. در این جلسه، در خصوص موارد آموزشی، پژوهشی و اجرایی در دانشکده بحث و تبادل نظر شد.

شورا.jpg

شورا2.jpg

شورا3.jpg


Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 171
اخبار : برگزاری جلسه شورای دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به صورت مجازی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی